เจ้าของสำนึกผิดแทบไม่ทัน หลังขับรถทับจานข้าวของหมาบีเกิ […]...